تماس با ما
Albert

شماره تلفن : 86-15112267605

WhatsApp : +8615112267605

مشتریان آلمانی از تکنولوژی Greetwin Tech و همکاری تبلیغاتی بازدید کردند

August 23, 2017

سپتامبر 3، مشتری آلمانی (آقای لوکاس) هزاران کیلومتر را برای دیدار از Greetwin Tech سفر کرد،

کارکنان حرفه ای ما با آقای لوکاس همراه شد و در مورد روند تولید توضیح داد.


آقای لوکاس با قواعد کیفیت دقیق ما راضی بود که او بلافاصله 15 پیکسل 2KM Digital Drone Jammer (UAV Jammer) را سفارش داد

همانطور که می دانیم، آلمان یک کشور روحیه روحانی است، آلمان با پیروی از برتری متولد شد، آقای لوکاس به دیمور دیجیتال دستور داد، همچنین نشان داد که کیفیت Greetwin قابل اعتماد است و سرویس عالی است.


در اینجا، ما در همکاری متقابل سودمند با آقای لوکاس اعتماد داریم و از حقایق و دستورالعمل های Drone Jammer سپاسگذاریم